Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

Elke gemaakte reservatie voor een coachsessie of -traject of wandeling online of telefonisch door de klant betekent dat de klant kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Artikel 2 – Annulering door de klant / klant komt niet opdagen

Een individuele sessie: Bij annulering tot 48u voor aanvang van de sessie kan de afspraak verzet worden naar een ander moment. Bij annulering minder dan 48u op voorhand of het nalaten te verwittigen kan de sessie in rekening worden gebracht. De annulering kan telefonisch, via sms of schriftelijk (email) gebeuren.

Artikel 3. Aansprakelijkheidsprincipe

Wandeline Coaching kan nooit aansprakelijk gesteld worden (onder welke vorm dan ook) voor de opdracht en is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of schade.

Artikel 4. Beroepsaansprakelijkheid

Een coachdienst is geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

De coachtrajecten, workshops en trainingen zijn bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei & bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant, niets uit het coachaanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

Wandeline Coaching verbindt zich ertoe de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid, integriteit en vakkennis aan te bieden en de hoogst mogelijke ethische normen in acht te nemen bij de uitvoering van de opdrachten. Wandeline Coaching is echter niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na een individuele coaching, een coachtraject, workshop of cursus.

In geval van fysieke of medische problemen adviseert Wandeline Coaching bij aanvang van de coaching een doktersbezoek om medische klachten uit te sluiten. Ze is niet verantwoordelijk voor de nalatigheid hierin van de klant.

Wandeline Coaching biedt enkel begeleiding en advies. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij maakt, de handelingen die hij doet en beslissingen die hij neemt tijdens of na een coaching.

Wandeline Coaching vraagt uitdrukkelijk om elke medische of psychologische / therapeutische behandeling/diagnose en medicijngebruik schriftelijk of telefonisch te melden en is niet verantwoordelijk indien de klant deze informatie achterhoudt.Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

Wandeline Coaching heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht en timing

Wandeline Coaching werkt volgens de afgesproken timing voor de afgesproken opdracht. Indien er tijdens de opdracht door de klant belangrijke wijzigingen aan de opdracht worden aangevraagd, dan zal Wandeline Coaching een nieuwe timing ter goedkeuring voorleggen aan de klant, die de nieuwe timing (in functie van de nieuwe opdracht) zal aanvaarden. Indien de klant op bepaalde afgesproken tijdstippen feedback levert aan Wandeline Coaching dan wordt de afgesproken timing uitgevoerd.